Formalności przy kupnie mieszkania

Podczas zakupu mieszkania obowiązkowo należy dopełnić kilku formalności. Konieczna jest także wizyta u notariusza. Poza tym w przypadku nabycia lokalu z rynku wtórnego od osoby prywatnej, trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Nowe mieszkania od tego podatku są zwolnione.

Osoba, która decyduje się na zakup mieszkania z rynku wtórnego musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 2% wartości rynkowej lokalu. Wysokość podatku jest obliczana przez notariusza, który sporządza umowę. Co ciekawe, ciężar zapłaty podatku spoczywa jedynie na stronie kupującej. Podczas zakupu lokalu od dewelopera podatek od czynności cywilnoprawnych nie występuje. Deweloper jest już bowiem opodatkowany podatkiem VAT.

Jednak sam koszt zakupu mieszkania to nie jedyny wydatek, jaki ponosi kupujący. Poza wspomnianym już podatkiem pojawiają się koszty związane z wizytą u notariusza. Oprócz taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia dla notariusza za wykonanie umowy sprzedaży, należy uiścić podatek w wysokości 23% od taksy. Jej maksymalna wysokość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku.

Jeszcze większe wydatki czekają osoby, które decydują się na zakup mieszkania na kredyt. W momencie ustanowienia hipoteki pojawia się konieczność zapłaty podatku PCC. Wówczas osoba kupująca musi zapłacić podatek w wysokości 19 zł lub 0.1%. Ma na to 14 dni od momentu nabycia mieszkania na deklaracji PCC-3.

Podczas płacenia podatku warto sprawdzić czym jest wartość rynkowa nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkowa nieruchomości określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, ale z uwzględnieniem ich lokalizacji stanu czy stopnia zużycia. Kiedy kupujący  nie zna wartości nieruchomości lub ustalona przez niego wartość nie odpowiada wartości rynkowej, odpowiedni organ podatkowy może go wezwać do jej ponownego określenia w czasie 14 dni od dostarczenia wezwania. W razie potrzeby korzysta się w tym przypadku z usług rzeczoznawcy. Kiedy wartość wskazana przez USA i podatnika różni się o więcej niż 33%, to koszt wydania opinii biegłego i rzeczoznawcy spada na osobę kupującą.

Kiedy zapłata za nabyty lokal trafi już na konto sprzedającego, przychodzi czas na odbiór mieszkania. Lokal powinien być przygotowany do stanu, jaki został określony wcześniej w umowie. Ostatnie spotkanie obu stron transakcji musi odbyć się w danym mieszkaniu i zostać sfinalizowane protokołem zdawczo-odbiorczym. Taki dokument można sporządzić także samodzielnie. Musi się tam wówczas znaleźć informacja o aktualnym stanie liczników oraz inne uwagi odnośnie stanu mieszkania. Jeśli obie strony podpiszą dokument, oznacza to, że lokal jest gotowy do przejęcia. Wówczas osoba kupująca powinna otrzymać do niego klucze.

Oczywiście podczas zakupu mieszkania, konieczna jest jeszcze wizyta w urzędzie skarbowym. Na konto właściwego z racji miejsca zameldowania urzędu trzeba wpłacić podatek od ustanowienia hipoteki. Kupujący ma na to 14 dni od momentu ustanowienia hipoteki, a wiec od podpisania deklaracji o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. Podatek ten wynosi 19 zł przy zabezpieczeniu wierzytelności o nieustalanej wartości (tzw. hipoteka kaucyjna) lub 0,1% zabezpieczonej wierzytelności o ustalonej wartości (hipoteka zwykła). Typ hipoteki jest opisany dokładnie w umowie kredytowej w części, która definiuje obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu.

Po wszystkim należy również odwiedzić urząd miasta lub gminy właściwy dla nowego miejsca zamieszkania, aby poinformować o nowym właścicielu danej nieruchomości. Dla urzędu jest to informacja, że zmienia się płatnik podatku od nieruchomości. W urzędzie trzeba też złożyć stosowny wniosek o meldunek stały (nie jest on jednak wymagany podczas zakupu mieszkania) lub tymczasowy. Taka informacja jest następnie przesyłana do urzędu właściwego dla poprzedniego miejsca zameldowania. Tam już nie trzeba się udawać.

Na tym nie kończy się jeszcze lista formalności. Obowiązujące do tej pory umowy z gazownią czy zakładem energetycznym trzeba bowiem przepisać na nowego właściciela. Warto też odwiedzić spółdzielnię czy wspólnotę finansową, aby się przedstawić i zaznajomić z aktualnym regulaminem. Zawsze też o nowym miejscu zamieszkania dobrze jest powiadomić bank, zakłada pracy, uczelnię czy inne instytucje, którym takie informacje się przydają i są przez nie wymagane.

Sprawdź również:
http://askdom.pl/baza-firm/dekoracja/dywany-wykladziny/

http://askdom.pl/baza-firm/ogrod/sklep-ogrodniczy/

Dodaj komentarz