Klasyfikacja farb i ich zastosowania

Farby tworzą stałą warstwę po naniesieniu na powierzchnię. Chronią powierzchnię przed wieloma niekorzystnymi czynnikami, takimi jak korozja, warunki atmosferyczne, środki chemiczne itp. Konstrukcje drewniane lub metalowe mogą mieć przedłużoną żywotność poprzez pokrycie ich farbami. Farby ochronne zapewniają estetyczne powierzchnie, dlatego odgrywają ważną rolę w pracach budowlanych.

Klasyfikacja farb i ich zastosowania

Nie wszystkie farby są odpowiednie do wszystkich warunków. W różnych warunkach przydatne mogą być różne rodzaje farb.

Oto różne rodzaje farb:

 • aluminiowe
 • antykorozyjne
 • bitumiczne
 • na bazie cementu
 • z syntetycznego kauczuku
 • silikatowe
 • grafitowe
 • z tworzyw sztucznych
 • kazeinowa
 • emulsyjne
 • olejne

Zastosowanie farb w budownictwie

Farby aluminiowe

Farby aluminiowe produkowane są na zasadzie połączenia drobno zmielonego aluminium z lakierami spirytusowymi lub olejowymi. Lakier spirytusowy zmniejsza czas suszenia, a lakier olejowy zapewnia wolniejsze suszenie. Zastosowaniem tej farby jest: malowanie drewna, metalu itp. Warstwa farby utwardza się przez odparowanie spirytusu lub oleju. Farba aluminiowa ma wiele plusów czyli: wodoodporność, odporność na elektryczność, korozję, warunki atmosferyczne, może być widoczna w ciemności i zapewnia dobry wygląd.

Farby antykorozyjne

Farby antykorozyjne są jak sama nazwa wskazuje stosowane są do ochrony przed korozją. Zastosowanie tego rodzaju farb to: powierzchnie metalowe np. rury, konstrukcje zewnętrzne. Olej lniany jest powszechnie używany do wytwarzania farb antykorozyjnych.

Farby bitumiczne

Farby bitumiczne produkowane są poprzez rozpuszczenie smoły lub asfaltu w benzynie lub benzynie lakowej, uzyskuje się czarny wygląd powierzchni. Farby bitumiczne posiadają zastosowanie w konstrukcjach metalowych, mają dobrą odporność na alkalia.

Farby na bazie cementu

Farby na bazie cementu zawierają cement, jako materiał podstawowy. Są one dostępne w postaci proszku w wyniku wymieszania z wodą do wymaganej konsystencji otrzymuje się farbę. Farba na bazie cementu jest wodoodporna i może być nakładana na powierzchnie wewnętrzne lub zewnętrzne.

Farby z syntetycznej gumy

Farby z kauczuku syntetycznego są produkowane przez rozpuszczanie syntetycznych żywic w odpowiednich rozpuszczalnikach. Farby te mogą mieć różny kolor. Zastosowanie znajdują na powierzchniach betonowych, takich jak betonowe ściany itp. Farba ta jest mniej podatna na działanie deszczu, światła słonecznego itp. Ma dobre właściwości odporne na działanie kwasów, zasad i wilgoci. Bardzo szybko schnie i utrzymuje równomierny kolor na całej powierzchni.

Farby silikatowe

Farba silikatowa jest produkowana jako mieszanina krzemionki i substancji żywicznych. Krzemionka zapewnia dobrą przyczepność, która po wyschnięciu daje twardą powierzchnię, wytrzymałą z dużą odpornością. Farby silikatowe nigdy nie reagują chemicznie z metalami. Tak, więc ten rodzaj farby może być stosowany w gorących warunkach i w konstrukcjach metalowych.

Farby grafitowe

Farba grafitowa produkowana jest z grafitu w kolorze czarnym. Służy do malowania konstrukcji podziemnych takich jak kopalnie itp. struktury żelazne są pokryte farbami grafitowymi.

Farby z tworzyw sztucznych

Farby z tworzyw sztucznych posiadają podstawę w formie tworzywa sztucznego. Farby z tworzyw sztucznych szybko schną, zapewniają lepszy wygląd i dużą siłę krycia. Są one stosowane do powlekania ścian, płyt, pokładów itp.

Farby kazeinowe

Kazeina jest białkiem dostępnym w skrzepie mleka, jest pobierana i jest mieszana z białymi pigmentami, aby uzyskać farby kazeinowe. Jest dostępny w postaci proszku lub pasty. Do uzyskania wymaganego koloru można użyć kolorowych pigmentów. Farby kazeinowe są stosowane do pokrywania ścian, sufitów, prac z drewna itp.

Farby emulsyjne

Farby emulsyjne mają dobre właściwości odporne na alkalia. Właściwość tę można osiągnąć za pomocą nośnika takiego jak żywica alkidowa itp. Bardzo szybko wysycha i można ją myć wodą, ponieważ składnik tworzący folię emulguje się w wodzie zamiast rozpuszczalnika. Tak, więc ten rodzaj farby może być stosowany we wszystkich pracach murarskich, szczególnie w przypadku tynków z cegły sztukatorskiej, które zawierają wolne alkalia.

Farby olejne

Podstawowymi składnikami używanymi do produkcji farb olejowych są biały ołów, cynk biały, litopon, czerwony ołów i tlenek tytanu. Farby olejowe są bardzo ekonomiczne i można je łatwo nakładać. Zazwyczaj stosuje się je w trzech warstwach o różnym składzie. Tak, więc tego typu farby mogą być stosowane do ścian, drzwi, okien, konstrukcji metalowych itp. Jednak główną wadą farb olejnych jest to, że nie nadają się one do wilgotnych warunków pogodowych.

Dodaj komentarz