Kotłownie kontenerowe

Kotłownie kontenerowe buduje się w pomieszczeniach, które wyglądem przypominają kontenery, służące do przewozu towarów, ale pod względem budowy i przeznaczenia mają z nimi mało wspólnych cech. W kraju, jak również za granicą wiele firm zajmuje się produkowaniem takich kotłowni.

Jest to uwarunkowane praktycznym zainteresowaniem tego typu kotłownia mi. Co jest przyczyną takiego zainteresowania ?. Zainteresowanie kotłowniami kontenerowymi jest uwarunkowane ich specyficznymi cechami, które odróżniają je od tradycyjnych kotłowni. Kotłownie kontenerowe możemy wynająć, lub zakupić.

Są one:

  • wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje,
  • przygotowane do bardzo szybkiego uruchomienia w miejscu instalacji,
  • przystosowane do transportu kolejowego, lub samochodowego,
  • mniej kosztowne pod względem wynajmu, niż tradycyjne kotłownie stacjonarne.

Zastosowanie

Znajdują one swoje zastosowanie w miejscach, gdzie realizacja nowej inwestycji budowlanej, lub eksploatowania już istniejących obiektów wymaga bardzo szybkiej dostawy ciepła, bez budowy kotłowni tradycyjnych, która zajmuje sporo czasu. Są one wykorzystywane również w miejscach, gdzie energia ciepła wymagana jest tylko przez jakiś czas, lub tam gdzie nie ma miejsca na wybudowanie kotłowni tradycyjnej.

Budowa

Najważniejszą częścią kotłowni kontenerowej jest kocioł. Może być to zarówno kocioł wodny lub parowy. W tym przypadku stosuje się różne rodzaje paliw, jak chociażby gaz płynny, gaz ziemny, paliwa stałe i olej opałowy. Moc kotłowni kontenerowych zawarta jest w dość szerokich granicach : począwszy od kilkudziesięciu kilowatów, skończywszy na kilku megawatach. Istnieje także możliwość ich rozbudowy celem zwiększenia mocy.

W zależności od tego jak duża będzie kotłownia kontenerowa, jaki będzie zastosowany w niej rodzaj paliwa, będą one albo droższe, albo tańsze, a także będą różnić się kosztami eksploatacji.

Wyposażenie

Każda kotłownia kontenerowa wyposażona jest w niezbędne urządzenia zabezpieczające i służące do sterowania. Dzięki czemu taki produkt zwykle przewyższa tradycyjne kotłownie. Kotłownie kontenerowe są idealną alternatywą dla tradycyjnych kotłowni w domach jednorodzinnych, w szczególności gdy uprzednio zastosowany jest olej do opału. Taki opał wydziela niemiły zapach i może być przyczyną zatrucia.

Wymagania

Kotłownia kontenerowa powinna spełniać kilka istotnych warunków

Nadzór

W przypadku kotłowni kontenerowych potrzebny jest nadzór ( tak ja w przypadku każdego nnegi stanowiska technicznego, będącego w ruchu ). Nadzór może mieć charakter stały, lub okresowy ( kotłownie bezobsługowe ).

ich produkcję i dopuszczenie do obrotu handlowego. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że kotłownia będzie działać prawidłowo i bezpiecznie. Oczywiście konieczny jest jej nadzór (podobnie jak każdego stanowiska technicznego w ruchu). Nadzór może być stały ( duże kotłownie ) lub okresowy w przypadku tzw. kotłowni bezobsługowej.

Drzwi

Drzwi do kontenera powinny mieć określony wymiar, tak aby możliwe było swobodne transportowanie zarówno rzeczy z zewnątrz, jak i na zewnątrz. Powinny one otwierać się na zewnątrz.

Cokół i sprzęt gaśniczy

Na podłodze w kotłowni kontenerowej musi zostać wykonany cokół o wysokości około 10 centymetrów. Kotłownia powinna być także wyposażona w odpowiedni sprzęt gaśniczy, taki jak gaśnice proszkowe, czy koc gaśniczy. Powinien on być umieszczony blisko wyjścia.

Magazyn paliwa

Magazyn paliwa do kotłowni kontenerowej może być umieszczony zarówno na zewnątrz ( np. gaz płynny ), lub wewnątrz ( olej opałowy ). W tym wypadku mają zastosowanie takie same przepisy jak w przypadku magazynów paliw.

Dodaj komentarz